Phục vụ 650+ trường đối tác tại 25+ quốc gia

Một quan hệ đối tác đáng tin cậy dành riêng để hỗ trợ sinh viên của bạn

Các mối quan hệ đối tác và mối quan hệ mà chúng tôi tạo dựng là cốt lõi của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn để giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Là những nhà giáo dục dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi hiểu rằng mỗi trường đối tác đều có mục tiêu và nhu cầu riêng. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu mọi mối quan hệ bằng cách tìm hiểu bạn để phục vụ sinh viên của bạn tốt hơn. Thành công của bạn là thành công của chúng tôi, và tất cả đều phụ thuộc vào học sinh. Chúng tôi cùng nhau đo lường thành công khi chúng tôi thấy học sinh đạt được thành tích ở trình độ học vấn cao.

Cách chúng tôi hỗ trợ đối tác

Các giải pháp linh hoạt của chúng tôi được thiết kế để cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của học sinh hôm nay và trong tương lai.

Các chương trình K-12 trực tuyến hoàn toàn

Giữ chân học sinh bằng cách cung cấp một chương trình trực tuyến hoàn toàn cho các gia đình muốn có lợi ích của cộng đồng trường học, nhưng thích sự linh hoạt và an toàn khi học ở nhà.

Các chương trình được thiết kế cho sinh viên quốc tế

Cung cấp cho sinh viên của bạn một cơ hội để nhận được một nền giáo dục Mỹ mà không cần phải đi du học. Các chương trình của chúng tôi có thể giúp sinh viên của bạn nâng cao trình độ tiếng Anh và chuẩn bị cho trải nghiệm đại học Hoa Kỳ.

Các khóa học bổ sung

Một thư viện gồm hơn 600 khóa học thế tục và phi thế tục cho phép bạn mở rộng chương trình giảng dạy của mình để bao gồm các ngoại ngữ bổ sung, các môn tự chọn mới, các khóa học phục hồi tín chỉ và hơn thế nữa, tất cả đều nằm trong lịch trình hàng ngày của trường bạn.

Giáo viên dạy thay

Với đội ngũ giáo viên có trình độ cao, được chứng nhận và thư viện khóa học phong phú, chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng truy cập trực tuyến khi bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như mất giáo viên mà không có người thay thế.

Các giải pháp gắn nhãn trắng

Bạn muốn khởi động một trường học trực tuyến hoặc trường học vi mô nhưng không muốn quản lý hệ thống trường học? Chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn - cho phép bạn tập trung vào học sinh.

Điền vào mẫu dưới đây để lên lịch cuộc họp và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp trường học của bạn.