Trang chủ > Giới thiệu > gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Sự nghiệp mới của bạn bắt đầu từ đây!

Bạn có muốn tham gia một công ty định hướng tăng trưởng với những nhân viên làm việc chăm chỉ và dành thời gian để ăn mừng thành tích? Là một công ty giáo dục nhanh nhẹn, hiệu quả và tăng trưởng cao, chúng tôi luôn tìm kiếm các thành viên tuyệt vời trong nhóm tham gia cùng chúng tôi.

  • Bạn có muốn hợp tác thường xuyên với các nhân viên tuyệt vời khác không?
  • Bạn có muốn tạo ra tác động cả ở địa phương và toàn cầu không?
  • Bạn có định hướng kết quả không?
  • Bạn có không ngừng phấn đấu để học hỏi và cải thiện?

Nếu bạn trả lời "có", hãy cân nhắc tham gia nhóm Học giả Toàn cầu Hudson. Hudson Global Scholars hỗ trợ nhân viên của mình bằng cách cung cấp một chương trình phúc lợi toàn diện và cạnh tranh.