Mạng lưới trường học

Mạng lưới các trường được công nhận của chúng tôi

 

Để tạo cơ hội trong giáo dục cho sinh viên đạt được mục tiêu của mình, Hudson Global Scholars điều hành các trường học trực tuyến được công nhận đầy đủ. Các trường của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ và được phép cung cấp bằng tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ và hơn 300 khóa học trực tuyến cho học sinh trên toàn thế giới.

Dưới đây là các trường là một phần của Mạng lưới Học giả Toàn cầu Hudson với các liên kết đến trang web của họ để tìm hiểu thêm và truy cập vào danh mục của họ với các dịch vụ khóa học cụ thể.

Trường Columbia

Sinh viên trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, kiếm được bằng tốt nghiệp Hoa Kỳ hoặc đơn giản là tham gia các khóa học trực tuyến thông qua các trường đối tác của chúng tôi hoặc độc lập.

Trường Providence Country Day School Trường học Toàn cầu

Tự hào là trường học toàn cầu trực tuyến cho Providence Country Day School ưu tú, một trường dự bị đại học 100 năm tuổi ở Rhode Island, Hoa Kỳ

Công giáo ảo

Các trường Công giáo và học sinh ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới truy cập các chương trình học tập trực tuyến và kết hợp đẳng cấp thế giới cho các lớp K-12.

Trường Franklin

Trường K-12 quốc tế này cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng, linh hoạt, tiết kiệm chi phí cho sinh viên để lấy bằng tốt nghiệp Hoa Kỳ.

Trường dự bị Calvert

Một trường tư thục trực tuyến, được công nhận dành cho học sinh từ lớp K–12 bên ngoài Hoa Kỳ