Trang chủ > Giới thiệu > Sứ mệnh & Giá trị

Phục vụ học sinh và trường học trên toàn thế giới

Nhiệm vụ của Học giả Toàn cầu Hudson là cung cấp các cơ hội giáo dục đặc biệt cho sinh viên trên khắp thế giới để chuẩn bị cho họ tương lai tươi sáng, bổ ích.

Giá trị của chúng tôi

Thúc đẩy thành công của đối tác

Là một tổ chức dịch vụ, chúng tôi hợp tác và xem xét tác động của các hành động của chúng tôi đối với trường học và học sinh của chúng tôi.

Liên tục cải tiến

Chúng tôi là những doanh nhân kiên cường, lặp lại với tốc độ.

Tập trung vào kết quả

Chúng tôi đủ khiêm tốn để thực hiện các phương pháp hay nhất từ bất kỳ nguồn nào và duy trì tính toàn vẹn bằng cách liên tục đánh giá và thích ứng.

Nắm bắt tư duy phát triển

Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm, được hướng dẫn bởi dữ liệu khách quan và phản hồi của học sinh và trường học.

Kỷ niệm

Chúng tôi là những người lạc quan, tích cực tìm kiếm và ăn mừng những thành công của học sinh và trường học của chúng tôi.