Sứ mệnh & Giá trị

Hudson Global Scholars được thành lập bởi một nhóm các nhà lãnh đạo giáo dục trực tuyến dày dạn kinh nghiệm để phục vụ nhu cầu của hàng triệu sinh viên và nhà cung cấp giáo dục trên toàn thế giới.

Mục đích của chúng tôi

Để cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho các đối tác trường học và học sinh của chúng tôi trên toàn cầu thông qua sự kết hợp của chương trình giảng dạy tốt nhất trong lớp, giảng viên có trình độ cao và trải nghiệm học tập được cá nhân hóa. 

Sứ mệnh của chúng tôi

Để giúp các đối tác nhà trường lên mạng hiệu quả và tiết kiệm. Chúng tôi cho phép các trường sử dụng các nguồn lực và nhân viên của riêng họ, được hỗ trợ bởi chuyên môn, giảng viên, chương trình giảng dạy và công nghệ của HGS. Chúng tôi trình bày một chương trình linh hoạt đáp ứng nhu cầu thay đổi của các trường học hiện tại và trong tương lai.

Giá trị của chúng tôi

Chúng tôi thúc đẩy thành công của đối tác.

Là một tổ chức dịch vụ, chúng tôi hợp tác và xem xét tác động của các hành động của chúng tôi đối với các bên liên quan.

Chúng tôi tập trung vào kết quả.

Chúng tôi có sự khiêm tốn để thực hiện các phương pháp hay nhất bất kể nguồn gốc và tính toàn vẹn để liên tục đánh giá và thích ứng.

Chúng tôi cam kết cải tiến liên tục.

Chúng tôi là những doanh nhân kiên cường, đổi mới với tốc độ.

Chúng tôi ăn mừng.

Chúng tôi là những người lạc quan, tích cực tìm kiếm và tôn vinh những điều tốt đẹp nhất ở nhau.

Chúng tôi nắm lấy một tư duy phát triển.

Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm, được hướng dẫn bởi dữ liệu khách quan và phản hồi của các bên liên quan.